dilluns, 12 de juny de 2017

Buda - Els Tres Ulls (Itivuttaka 03-61)

Descarregar - DropboxBuda - Els Fonaments del Mèrit (Itivuttaka 03-60)

Descarregar - DropboxBuda - Les Tres Qualitats (Itivuttaka 03-59)

Descarregar - DropboxBuda - Els Tres Desitjos (Itivuttaka 03-58)

Descarregar - DropboxBuda - La Fi de les Tres Fermentacions (Itivuttaka 03-57)

Descarregar - DropboxBuda - Les Tres Fermentacions (Itivuttaka 03-56)

Descarregar - DropboxBuda - L'Abolició de les Recerques (Itivuttaka 03-55)

Descarregar - DropboxBuda - Les Recerques (Itivuttaka 03-54)

Descarregar - DropboxBuda - Veure les Sensacions (Itivuttaka 03-53)

Descarregar - DropboxBuda - Les Sensacions (Itivuttaka 03-52)

Descarregar - DropboxBuda - La Forma, la No Forma i el Cessament (Itivuttaka 03-51)

Descarregar - DropboxBuda - Les Tres Arrels d'Allò Perjudicial (Itivuttaka 03-50)

Descarregar - Dropboxdimecres, 7 de juny de 2017

Buda - El Cessament de l'Esdevenir (Itivuttaka 02-49)

Descarregar - DropboxBuda - La Conducta Inferior (Itivuttaka 02-48)

Descarregar - DropboxBuda - Estar Despert (Itivuttaka 02-47)

Descarregar - DropboxBuda - Viure amb les Instruccions (Itivuttaka 02-46)

Descarregar - DropboxBuda - La Ment en Calma (Itivuttaka 02-45)

Descarregar - DropboxBuda - Sense Resta (Itivuttaka 02-44)

Descarregar - DropboxBuda - Allò No Nascut (Itivuttaka 02-43)

Descarregar - DropboxBuda - Dues Qualitats Brillants (Itivuttaka 02-42)

Descarregar - DropboxBuda - El Noble Discerniment (Itivuttaka 02-41)

Descarregar - DropboxBuda - La Ignorància i Allò Perjudicial (itivuttaka 02-40)

Descarregar - DropboxBuda - Desapassionar-se d'Allò Perjudicial (Itivuttaka 02-39)

Descarregar - DropboxBuda - La Seguretat i la Reclusió (Itivuttaka 02-38)

Descarregar - DropboxBuda - El Sentit d'Urgència (Itivuttaka 02-37)

Descarregar - DropboxBuda - El Coneixement Correcte (Itivuttaka 02-36)

Descarregar - DropboxBuda - La Vida Sagrada (Itivuttaka 02-35)

Descarregar - DropboxBuda - El Fervor (Itivuttaka 02-34)

Descarregar - DropboxBuda - Els Hàbits Beneficiosos (Itivuttaka 02-33)

Descarregar - DropboxBuda - Els Hàbits Perjudicials (Itivuttaka 02-32)

Descarregar - DropboxBuda - La Conducta Correcta (Itivuttaka 02-31)

Descarregar - DropboxBuda - La Conducta Errònia (Itivuttaka 02-30)

Descarregar - DropboxBuda - Les Portes dels Sentits Protegits (Itivuttaka 02-29)

Descarregar - DropboxBuda - Les Portes dels Sentits Desprotegides (Itivuttaka 02-28)

Descarregar - DropboxBuda - La Bona Voluntat (Itivuttaka 01-27)

Descarregar - DropboxBuda - Els Resultats de Donar (Itivuttaka 01-26)

Descarregar - DropboxBuda - La Mentida Deliberada (Itivuttaka 01-25)

Descarregar - DropboxBuda - Una Pila d'Ossos (Itivuttaka 01-24)

Descarregar - DropboxBuda - La Bona Disposició (Itivuttaka 01-23)

Descarregar - DropboxBuda - Els Actes de Mèrit (Itivuttaka 01-22)

Descarregar - DropboxBuda - La Ment Pura (Itivuttaka 01-21)

Descarregar - DropboxBuda - La Ment Corrupta (Itivuttaka 01-20)

Descarregar - Dropbox